Nové oficiální stránky SČKP: Kuba dnes

Vzpomínka na předsedu Společnosti česko-kubánského přátelství Ladislava Stránského

S nelíčeným zármutkem oznamujeme neblahou zprávu 26. 5. 2010 zemřel Ladislav Stránský, předseda Společnosti česko-kubánského přátelství. Podlehl zákeřné nemoci ve věku 70 let. Pro naše řady to znamená citelnou a velkou ztrátu přesvědčeného, věrného, skromného a nadšeného přítele Kuby a jednoznačného stoupence pokroku. Čest jeho památce.

celý článek

Poslední rozloučení se konalo v Praze dne 3. 6. 2010 za účasti rodinných příslušníků, chargé d´affaires Kubánské republiky Barbary Montalvo a dalších pracovníků ambasády, místopředsedů ÚV KSČM J. Skály a S. Grospiče, představitelů Pražské rady KSČM, členů Společnosti česko-kubánského přátelství a kubánské komunity žijící v České republice a dalších přátel a známých našeho drahého Ládi Stránského.

Je mnoho lidí, kteří ho znali osobně, jak ve Společnosti a jejích pobočkách v mnoha okresech, tak dalších – z jeho mládí ze studia na Střední zemědělské škole, z doby jeho práce na ústředí Svazu socialistické mládeže či z let působení v organizačním vedení Československé televize. Byl úzce spojen s Kubou, kterou choval v srdci i mysli. Za pracovního pobytu na Kubě v rámci dobrovolné mládežnické brigády na pomoc kubánskému zemědělství v letech 1965 až 1967 a práce v oblasti veterinární péče, laboratorního výzkumu a potírání nemocí skotu se seznámil se svou kubánskou manželkou, s níž se na Kubě oženil a po návratu do Československa založil šťastnou rodinu. Na Kubu se vracel například jako organizační vedoucí delegace československé mládeže na Světovém festivalu mládeže a studentstva v Havaně či v dalších delegacích. Publikoval, přibližoval Kubu naší veřejnosti.

Od jejího založení v roce 1976 působil ve Výboru československo-kubánského přátelství při Československé společnosti pro mezinárodní styky, kam byl delegován ÚV SSM. Rovněž nechyběl při založení Společnosti česko-kubánského přátelství na začátku 90. let, již ve změněných společenských poměrech. Od roku 1999 pracoval ve výboru Společnosti, v roce 2001 byl zvolen jeho místopředsedou a od roku 2007 byl předsedou.

Láďa Stránský byl pracovitý, neúnavný člověk s velkou tvůrčí invencí a organizačním schopnostmi. Byl ochotný kdykoliv přiložit ruku k dílu a pomoci.

Za jeho dlouholetou činnost ve prospěch upevňování přátelství s kubánským lidem byl v roce 2003 vyznamenán stání medailí za rozvoj přátelství a spolupráce s Kubánskou republikou.

Láďa byl nejen svým přesvědčením, ale i vystupováním a založením člověk velice blízký Kubáncům – měl rád život a uměl si ho užívat. Byl veselé, otevřené a přátelské povahy, měl rád hudbu, divadlo, výtvarné umění, dobrou společnost, mladé lidi a ženy. Miloval přírodu, blízké mu byly Orlické hory, jeho vášní byla myslivost, byl znalec zbraní.

Jeho odchod zanechal v našich srdcích hlubokou trhlinu. Bude nám velice chybět.

Výbor Společnosti česko-kubánského přátelství

skrýt


Dopis SČKP senátorům a senátorkám USA - ve věci pěti hrdinů


Společnost česko-kubánského přátelství

je dobrovolné sdružení občanů České republiky, jehož cílem je rozvíjet přátelství a solidaritu s kubánským lidem a napomáhat šíření objektivních informací o dění na Kubě a jejím mezinárodním postavení. Byla ustavena v r. 1992 a navazuje na dřivější Výbor čs.-kubánského přátelství z r. 1976. Na každoročním zasedání je volen výbor v  čele s předsedou, který se schází měsíčně. Společnost má stanovy registrované MV ČR. Individuální a kolektivní členové působí v řadě okresů ČR.


čestný předseda: Ing. Miroslav Mucha, CSc.
předseda: Ludvík Šulda, BBA
místopředseda: Miroslav Vladyka
tajemnice: Věslava Kedyková

Kontaktní adresa :

Společnost česko-kubánského přátelství
Klíčanská 7
182 00 Praha 8

Nové oficiální stránky SČKP: Kuba dnes
E-mail : email